FB pixel
48 órán belül házhoz visszük rendelésedet, 15.000 Ft felett ingyenesen.Részletek
Kosár
Kosár
A kosarad jelenleg üres.

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy cégünk hogyan kezeli az Ön személyes adatait, valamint hogy Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan. A tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelően készült.

1. Az adatkezelők megnevezése

Vinotrend Kft, Székhely: 2013 Pomáz, Céhmester u. 22. Cégjegyzékszám: 13-09-204616, Adószám: 25411809-2-13, valamint a Borháló Üzletek, melyek listája jelen tájékoztató 1.sz. mellékletében található.

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Cím: Adatvédelmi tisztviselő: Vitencz Adrienn, Vinotrend Kft, 2013 Pomáz, Céhmester u. 22.
email: adatvedelem@borhalo.hu telefon: 06202270343

3. Az adatkezeléssel érintett személyek

Azok a természetes személyek, akik

 • valamely üzletünkben vagy egy szervezett rendezvényünkön, illetve weboldalunkon Borháló Kártya Klubtagként vagy vásárlóként, hírlevél feliratkozóként regisztráltak,
 • Borháló rendezvényen résztvevők (pl. kóstoló rendezvény)
 • web- vagy Facebook oldalunkon, valamely szervezett rendezvényünkön, nyereményjátékunk keretében hírlevél szolgáltatásra feliratkoztak, vagy leiratkoztak, de továbbra is vásárlók
 • web áruházunkban vásárlóként regisztráltak
 • az Együtt Borozunk Trendkutatás kérdőív kitöltésében résztvevő személyek, akik regisztráltak a kérdőív kitöltési felületen

4. A kezelt személyes adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatok köre attól függ, pontosan milyen kapcsolatban állunk Önnel.

Amennyiben csak hírlevél szolgáltatásra regisztrált:

 • Név, *
 • email cím *
 • korcsoport,
 • nem,
 • bor kedvelési preferenciák,
 • születésnap

Borháló Kártya Klubtagok esetén:

 • Név*
 • email cím*
 • Borháló kártya száma*
 • telefonszám
 • korcsoport
 • születésnap
 • nem
 • bor kedvelési preferenciák
 • vásárlási gyakoriság és kosár érték
 • Klub pontjainak alakulása

Webáruházunk vásárlói esetén:

 • Név*
 • email cím*
 • telefonszám*
 • szállítási/számlázási cím*
 • nem
 • vásárlási gyakoriság és kosár érték
 • Klub pontjainak alakulása

Együtt Borozunk Trendkutatás kérdőív kitöltők esetén:

 • Név*
 • email cím*
 • nem*
 • életkor*
 • településtípus
 • bor kedvelés preferenciák, borfogyasztási szokások
 • Borháló Klubtagsággal rendelkezik-e?

*: kötelezően megadandó adatok

Nyilvános eseményeinken fénykép- és videofelvételek készülhetnek, melyek weboldalunkon, illetve Facebook oldalunkon, Instagrammon, egyéb közösségi média felületen, hírlevelekben megjelenhetnek.

5. Az adatkezelés célja

Csak hírlevél szolgáltatásra regisztráltak esetén:

 • akcióinkról, rendezvényeinkről, újdonságokról, nyereményjátékainkról szóló tájékoztató hírlevelek email-ben történő kiküldése.

Borháló Kártya Klubtagok esetén:

 • akcióinkról, rendezvényeinkről, nyereményjátékainkról, újdonságainkról szóló tájékoztató hírlevelek email-ben történő kiküldése
 • ügyfél-elégedettség mérése
 • az Ön korábbi vásárlásai alapján hűségpont rendszer nyilvántartása, az összegyűjtött pontok alapján kedvezmények biztosítása
 • üzleteink számára annak nyilvántartása, hogy mely Klubtagok tartoznak értékesítési területükhöz.

Webáruházunk vásárlói esetén:

 • ugyanazon célok, melyek Borháló Kártya Klubtagjainkra is vonatkoznak, valamint
 • a megvásárolt termékek kiszállítása/számlázása az Ön által megadott cím(ek)re,
 • az Ön korábbi vásárlásai alapján testreszabott ajánlatok megjelenítése webáruházunkban, az Önnek küldött tájékoztatóinkban (profilalkotás).

Együtt Borozunk Trendkutatás kérdőív kitöltők esetén:

 • akcióinkról, rendezvényeinkről, újdonságokról, nyereményjátékainkról szóló tájékoztató hírlevelek email-ben történő kiküldése.

6. Az adatkezelés jogalapja

Csak hírlevél szolgáltatásra regisztráltak esetén:

 • az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

Borháló Kártya Klubtagok valamint webáruházunk vásárlói esetén:

 • a kötelezően megadandó személyes adatokra: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont szerinti adatkezelés), továbbá:
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amely szerint az adatkezelés jogszerű, ha az az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen kötelezettségek:
  • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) 14. § (1) bekezdése, mely előírja, hogy a forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni,
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169.§ (2) bekezdése, amely előírja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 • minden további, Ön által megadott személyes adatra: az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

Együtt Borozunk Trendkutatás kérdőív kitöltők esetén:

 • az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

7. Az adatkezelés módja

Az Ön által megadott személyes adatokat ügyfélkapcsolati (CRM) elektronikus adatbázis rendszerünkben valamint elektronikus hűségkártya nyilvántartó rendszerünkben és webshop adatbázisunkban rögzítjük. Az adatokat a GDPR és az Info tv. által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezeljük és tároljuk. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

8. Adatfeldolgozók igénybevétele

Az Ön személyes adatainak hatékony kezelése és védelme érdekében, továbbá a megrendelések kiszállításához cégünk adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyek a következők:

Informatikai háttértámogatás nyújtására:

 • MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6, tel.: 76 / 575-023, email: mediacenter@mediacenter.hu
 • MiniCRM Kft, 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., tel.: 06 (1) 999-0402, email: help@minicrm.hu
 • Enter '93 Kft. 9700 Szombathely, Veres P. utca 12., tel.: +36 (94) 509-777, email: info@entersys.hu
 • Netlient Kft, 2600 Vác, Háló köz 3. , tel.: 06203664294, email: info@ugyfelkartya.hu
 • könyvelési szolgáltatás: Diamond Accountant.
  Dunakeszi, Pálya u 3/4 tel.: 
 • Style Communication Kft., 9124 Gyömöre, Széchenyi u. 8., tel.: +36 30 852 3248, email: hello@stylecommunication.hu
 • GLS Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351

9. Az adatkezelés időtartama:

Csak hírlevél előfizetők esetén:

 • Az Ön adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

Borháló Kártya Klubtagok és webáruházunk vásárlói esetén:

 • a kötelezően megadandó személyes adatokra: A Számvtv alapján az utolsó vásárlási tranzakciótól számított 8 évig,
 • minden további, Ön által megadott személyes adatra: Az Ön adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

Együtt Borozunk Trendkutatás kérdőív kitöltők esetén:

 • Az Ön adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

10. Adattovábbítás

Az Ön személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk. A webáruházunkban történő vásárlások alapján statisztikákat készítünk, hogy kínálatunkat pontosabban illeszteni tudjuk a vásárlóink igényeihez és a statisztikák értékelésére külső szakértőket is igénybe vehetünk, azonban ezek a statisztikák minden esetben anonimizáltak, személyes adatokat nem tartalmaznak.

11. Automatizált döntéshozatal

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:
Törzsvásárlói kedvezmény

 • alkalmazott logika: korábbi vásárlásait érték és dátum szerint nyilvántartjuk. Ezen információk alapján Önt hűségpontok illetik meg, melyeket egy következő vásárlás alkalmával árkedvezményre válthat.
 • következmények az érintettre nézve: korábbi vásárlásai függvényében kedvezményes áron vásárolhatja meg termékeinket üzleteinkben

Webáruházunk oldalain megjelenített tartalom, ajánlatok

 • alkalmazott logika: korábbi vásárlásainak, termék – kereséseinek és megtekintéseinek alapján, amikor legközelebb webáruházunkba belép, olyan ajánlatokat, akciókat jelenítünk meg Önnek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy Önt – ezen historikus adatok alapján – érdekelhetik. Például, ha korábbi vásárlásainak adataiból az látszik, hogy Ön kizárólag száraz vörösborokat vásárol nálunk, akkor, amikor webáruházunkba belép, elsősorban azokat az ajánlatainkat, akcióinkat jelenítjük meg Önnek, melyek ilyen típusú vörösborokra vonatkoznak.
 • következmények az érintettre nézve: korábbi vásárlásai függvényében egyedi, testreszabott ajánlati tartalom megjelenítése webáruházunkban. Ez azonban csak az ajánlott tartalomra vonatkozik, a vásárlás során Önt semmiféle következmény nem éri annak alapján, hogy korábban mit vásárolt nálunk.

12. A weboldalunkon használt cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie):

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
Ealrm, ealem, ealpw: Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
predictionio Felhasználó azonosító cookie: személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

13. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában a GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

A GDPR adatvédelmi rendelet arányosság, szükségesség és adattakarékossági elvének megfelelően minimálisan név és email cím kombinált adatkapcsolattal azonosítjuk Önt. Az Ön nevéhez több email cím tartozhat, ezért adatkezelési jogainak gyakorlása során a joggyakorlása egy adott név és email cím kombinációra vonatkozik (pl. ha adatai törlését kéri egy adott név és email címről, attól még az Önhöz tartozó másik email címhez tartozó Önről kezelt adatok nem fognak törlésre kerülni).

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

· a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
· a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben Borháló Kártya Klubtagsággal rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

14. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

15. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával, vagy boltban, illetve webshopban történő ismételt vásárlással elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

1. sz melléklet ITT található.
 
Jelen dokumentum verziója: 2020/03
Utolsó módosítás dátuma: 2020. 03. 18.